SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 • Satış Sözleşmesi

1.TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Alıcı: Üye olmak suretiyle veya üye olmadan www.tottoletglobal.com websitesinde yer alan (buradan sonra “Websitesi” olarak anılacaktır) ürünleri satın alan gerçek kişiyi, Satıcı: Websitesi’nde bulunan ve on-line sistemde Alıcı’ya sunulan ürünlerin tedarikçisi olan TRAKMAŞ Traktör ve Makine Turizm İşletmeleri Tic.A.Ş.unvanlı e-ticaret şirketini, Ürün: Her birinin özellikleri on-line sistem üzerinde belirtilen ve Websitesi’nde satışa sunulan ürünlerin her birini münferiden veya tamamını (ifadenin kullanım şekline göre), ifade eder. Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme’de münferiden “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılabilirler.

 

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı tarafından tedarik edilen Ürün’lerinWebsitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

3.SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Sözleşme Satıcı tarafından Alıcı’ya Sipariş Teyidi gönderilmesi ile yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün, Alıcı'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir. Sözleşme’nin onaylanabilmesi için Alıcı, Ürün’ü satın alabilmek için, Websitesi ana sayfasında yer alan “İşlem Rehberi” üzerinde belirtilen adımları izlemeli, bundan sonra ise “Siparişi Onayla” seçeneğini tıklamalıdır. Bunun akabinde kendisine, Satıcı tarafından “Sipariş Teyidi” e- posta üzerinden gönderilecektir. Aynı şekilde, sipariş ve Satıcı’nın stok durumuna göre, Alıcı ile siparişin onaylandığı bilgisi paylaşılacak, daha sonra Alıcı’nın belirttiği adrese teslimat yapılmasının akabinde ise “Teslimat Onayı” e-posta üzerinden gönderilecektir. Alıcı’ya bahsedilen bilgilendirmelerin yapılabilmesi için, Alıcı tarafından bildirilen e-posta adresinin tam ve doğru olması gerekmekte olup, bu husustaki sorumluluk tamamen Alıcı’ya aittir.

 

4.BİLGİLENDİRMELER

Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve Websitesi’nde uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin Tarafları Sözleşme kapsamında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi, Alıcı ile Satıcı arasında akdedilmiş olan Websitesi Üyelik Sözleşmelerinin, Kullanım Sözleşmesi’nin ve sair tüm sözleşmelerin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusunun Ürün satışına ilişkin uyulması gereken yükümlülükler olduğunun bilincindedirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi akdettiği esnada hukuki işlem yapma ehliyetini haiz olduğunu garanti etmektedir. Alıcı, Websitesi’nde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

5.ÜRÜN’E İLİŞKİN HUSUSLAR

Ürün’ün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve vergiler dâhil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir: Satış Bedeli: Ürün’ün satış bedeli, Websitesi üzerinde ürün özellikleri sekmesinde belirtilen bedeldir. Bu bedele, KDV dâhil olup, Satıcı tarafından aksi belirtilmedikçe kargo ücreti dâhil değildir. Fiyat ve ödemeye ilişkin diğer tüm hususlar, işbu Sözleşme’nin 8. maddesinde düzenlenmiştir. Ödeme Şekli ve Planı: Alıcı, Websitesi’nden aldığı Ürün’ün bedelini, işbu Sözleşme’de belirtilen ödeme yöntemi ile ödeyecek olup, bu ödemeler için Satıcı, satışını gerçekleştirmiş tüm Ürün’ler için Ürün’ün satın alınma tarihinden itibaren 1-5 iş günü içinde Alıcı’ya faturalandıracak, bu fatura, Ürün ile birlikte Alıcı’ya gönderilecektir. Ürün’ün özellikleri: Ürün’ün cinsi ve türü, marka/modeli, miktarı, rengi, Satıcı tarafından Websitesi’nde belirtilmiş şekilde olup, Satıcı’nın belirtmiş olduğu Ürün’e ilişkin tüm bilgilendirmeler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Teslimat Bilgileri: Ürün, Alıcı’nın işbu Sözleşme akdedildiği esnada seçtiği teslimat adresine, Satıcı tarafından YURTİÇİ kargo şirketi aracılığı ile gönderilecektir. Teslimata ilişkin sair hususlar, işbu Sözleşme’nin 9. maddesinde düzenlenmiştir.

 

6.FATURA

İşbu Sözleşme’nin 5. maddesine göre düzenlenmiş ve Alıcı’ya gönderilmiş olan fatura, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı ile bu maddeye göre adına fatura düzenlenen kişi aynı kişi olmalıdır. Satıcı, mevzuata uygun olmak ve Alıcı’nın haklarına halel getirmemek kaydıyla, e-fatura ve e-arşiv gibi farklı usullerin uygulanmasına karar verebilir. Bu durum, Alıcı’ya sipariş öncesinde bildirilir.

 

  7.SİPARİŞE İLİŞKİN HUSUSLAR

Siparişin gereği gibi yerine getirilebilmesi için Alıcı, güncel, tam ve doğru bilgilerini sunmakla yükümlüdür. Satıcı, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar ve Alıcı’nın paylaşmış olduğu telefon, e- mail adreslerinden Alıcı’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. Alıcı’nın bu süre zarfında Satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Alıcı’dan herhangi bir cevap alınamazsa Satıcı, siparişi iptal edebilir. Satıcı, Websitesi üzerinde satışa sunulan bir ürünü geri çekme veya Ürün’ü siparişe kapalı hale getirme hakkını saklı tutar. Bu şekildeki Ürün haricinde, Alıcı tarafından sipariş edilen ve Sipariş Teyidi bilgisi gönderilen siparişlerin Alıcı’nın belirttiği adrese ulaşması için gereken azami çaba Satıcı tarafından gösterilecektir. Ancak Satıcı’dan kaynaklanmayan bir durumun vuku bulması halinde Satıcı, siparişi reddetme ve Alıcı’ya bedeli iade etme hakkını saklı tutmaktadır. Alıcı, Websitesi üzerinden ya da üyelik panelindeki siparişlerim arayüzü aracılığı ile Ürün kargoya verilinceye kadar siparişi iptal edebilir. Bu durumda, Alıcı tarafından ödenmiş olan tutar, on gün içinde Alıcı’nın kredi kartına iade edilecektir. İşbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtildiği şekilde, Alıcı’nın şahsi talepleri doğrultusunda kendisine ya da Alıcı’nın belirttiği üçüncü bir kişiye özel bir ürün hazırlanıyorsa, bu ürün hazırlanmaya başlamadan önce iptal isteminin Satıcıya ulaşması gerekir. Aksi halde, Alıcı’nın iptal talebi kabul edilemeyecektir.

 

8.ÜRÜN’ÜN BEDELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Ürün’ün bedeli, Websitesi’nde ve sipariş formunda belirtildiği gibidir. Bu Ürün bedeline, kargo bedeli dâhil değildir. Aynı zamanda Ürün bedeli, Alıcı’ya gönderilen fatura üzerinde açıkça gösterilir. Eğer mevcutsa, Satıcı tarafından yapılan indirim veya promosyon bedeli de faturada açıkça gösterilir. Satıcı’nın gereken tüm özeni göstermesine rağmen Ürün bedelinin Websitesi üzerinde hatalı gösterilmesi halinde Satıcı, bu hatanın fark edilmesinden itibaren derhal Alıcı’yı Ürün’ün doğru fiyatı hakkında bilgilendirecek, aynı zamanda Alıcı’ya siparişi iptal etme hakkı tanıyacaktır. Böyle bir durumun vuku bulması halinde Alıcı, hatalı fiyat üzerinden Ürün’ü satın almayı talep edemeyecek olup, bu şekilde bir talebin ileri sürülmesi halinde Satıcı, siparişi tamamlamakla yükümlü olmayacaktır. Ürün’e ilişkin bedel, Satıcı tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu değişiklik, Sipariş Teyidi gönderilmiş olan Ürün’ün bedelini etkilemez. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyebilecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Alıcı, ödeme yaptığı kredi kartının kendisine ait olduğunu veya kartın meşru hamili bulunduğunu, “ödeme yap” seçeneğine tıkladığı anda kabul ve beyan etmiştir. Bu konudaki hiçbir talepten Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

9.TESLİMATA İLİŞKİN HUSUSLAR

Satıcı, Websitesi üzerinden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde sipariş kabul etmektedir. Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde ve varsa garanti belgeleri, sertifikaları ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürün’ün teslimat masrafları Alıcı'ya aittir. Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Ürün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, Ürün Alıcı tarafından Websitesi’nde belirtilen süre içinde ya da her hâlükârda Ürün’ün sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcı’nın gösterdiği adrese teslimatı mümkün olmaması halinde, Ürün, Satıcı’nın adresine ya da Satıcı tarafından belirtilen bir başka adrese iade edilecektir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Satıcı, Alıcı’yı, Alıcı’nın paylaşmış olduğu iletişim adresi üzerinden iadeye ilişkin bilgilendirecektir. Bu bilgilendirme gerçekleştirilirken aynı zamanda, Satıcı ve Alıcı arasında yeni bir teslimat prosedürü belirlenecektir. Bu teslimat prosedürünün ek bir nakliye masrafı gerektirmesi halinde bu masraf, Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı, belirtilen bu teslimat prosedürüne hiçbir haklı gerekçesi olmaksızın uygun davranmaması halinde teslimat gerçekleşemezse, Alıcı’nın on beş gün içinde yeniden Satıcı ile irtibata geçmesi beklenecektir. Bu süre içinde Satıcı ile irtibata geçilmemesi hali, Satıcı bakımından haklı fesih sebebi olarak kabul edilmiştir. Böyle bir durumda Satıcı, Ürün bedelini, Sözleşme’nin fesih tarihinden itibaren on dört gün içinde iade edecektir. Satıcının, Alıcı’nın ürünü teslim almaması sebebiyle Ürün’de meydana gelen hasar, ziyan veya değer kaybını Ürün bedelinden mahsup etme hakkı saklıdır. Cumartesi ve Pazar günleri ile ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde teslimat yapılmaz. Teslimatın, Alıcı’ya veya Alıcı’nın belirlediği üçüncü kişiye usulüne uygun şekilde yapıldığı, teslimatı gerçekleştiren kargo şirketi tarafından teslim tutanağı düzenlenmesi ile kabul edilecektir.

 

10.ALICININ ÜRÜN’Ü MUAYENE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Alıcı’nın, Sözleşme konusu Ürün’ü kargo şirketinden teslim almadan ve teslim tutanağını imzalamadan önce mutlaka muayene edecektir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ün kargo şirketinden teslim alınmaması ve kargo şirketi personeli ile birlikte hasar tutanağı tutularak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir. Ürün’ün kırık, ambalajı yırtık, tahrip olmuş veya hasarlı şekilde teslim alınması halinde sorumluluk tamamen Alıcı’ya aittir. Alıcı, Ürün’ün cam, kristal, porselen vb. şeklinde hassas bir özellik taşıması halinde ise, ilgili Ürün’ün yapısı gereği taşıma esnasında hasarlı teslim edilip edilmediğini kontrol etmek için, kargo görevlisinin Ürün’ü teslim ettiği anda Ürün’ün ambalajını açmak suretiyle muayene yapmak zorundadır. Bu muayenenin yapılmaması halinde, hasarın kimden kaynaklandığı açıkça tespit edilemeyeceğinden Alıcı, Ürün’e ilişkin iade taleplerinin reddedilmesi durumuyla karşılaşabilecektir. Bu sebeple, Alıcı’nın, işbu maddede belirtilen muayene yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmesi gerekmektedir.

 

11.İADEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü faturası ile birlikte yedi gün içinde Satıcı'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir. Alıcı’nın işbu Sözleşme’nin 10. maddesinde belirtilen muayene sonrasında kendisine hasarlı ürün gönderildiğini tespit etmesi halinde, iade formunu doldurarak Ürün’ü orijinal faturası, kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte kargo görevlisine iade etmesi gerekmektedir. Eğer Alıcı, bu muayene yükümlülüğünü yerine getirmemiş fakat Ürün’ü ayıplı olduğu gerekçesiyle iade etmek istiyorsa, teslim alma tarihinden itibaren on dört gün içinde, Satıcı’nın işbu Sözleşme’de belirtilen adresine ya da iletişim bilgilerine yapacağı bildirim ile iade işlemini gerçekleştirebilir. Alıcı’nın bu iade talebinin, Satıcı tarafından kabul edilmesi halinde, Ürün iade alınır ve Alıcı’ya bedel iadesi ya da Ürün’ü ayıpsız bir benzeri ile değiştirme hakları tanınır. Alıcı, birden fazla Ürün’ü tek siparişte talep etmişse ve bu Ürün’den birini veya birkaçını iade etmek istemesi halinde, iade edilecek Ürün’lerin tamamını orijinal faturası, kutusu, ambalajı ve tüm aksesuarıyla iade etmelidir. Alıcı’nın iade talebinin gereği gibi incelenebilmesi için, iade konusu Ürün’ün alındığı şekli ile tam olarak Satıcı’ya gönderilmesi gerekmektedir.

 1. KURULUM/MONTAJ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 

1) Tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi %95 tüm klozetlere uygundur ve ölçüleri standarttır.

 

2) Tüketici; sipariş vermeden önce tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemini monte edeceği klozete ait ölçülerin uygunluğun kontrol ederek satın alma işlemini tamamlamalıdır.

 

3) Tüketici; satın alma işlemini yaparak baştan gerekli ürün ölçü kontrollerini yaptığını ve ürünün ölçü olarak uygunluğu kabul etmektedir. Bu bağlamda; Tüketici, ölçü ile ilgili olarak iade/değişim talebinde bulunamaz.

 

4) Tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sisteminin, klozete bağlantı vida yerlerinin hemen arkasındaki duvar veya sifon ile mesafenin 5cm’den az olmaması gerekmektedir.

 

5) Tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sisteminin montajı için taharet musluğunun klozet taşına en az 5 cm uzakta olması gereklidir.

 

6) Klozet büyüklüğüne göre ayarlana bilinir şase ile öne-arkaya, sağa-sola 4 cm’ekadar  montaj imkanı sağlanmaktadır.

 

 

 1. GARANTI, SERVİS VE MONTAJ ŞARTLARI

Garanti şartları tottolet® ürünlerinin ev ve ofis/işyeri kullanımına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

1.Ürünlerin evde kullanılması halinde;

Tottolet® Elektrikli-Ledsör®’lü Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi,  Ev Dışı Tüketim ürünü olup, evde kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bu kapsamda ev kurulumlarında Trakmaş Traktör ve Makina Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından montaj hizmeti verilmemektedir. Bu ön kabule rağmen ürünün evde kullanılmak istenmesi halinde kurulumun tamamlanmasının ardından 05338987777 numaralı hatta ürün fotoğrafının WhatsApp kanalı ile iletilmesi halinde garanti süresi teslim tarihinden itibaren başlamış sayılacaktır. Aksi taktirde sistem garanti kapsamı dışında kalacaktır.

 1. a) EV için:

1) Satın aldığınız tottolet® Elektrikli-Ledsör®’lü Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi, EDT (Ev Dışı Tüketim) ürünüdür. Evde Kullanımı tavsiye edilmez. Yapılacak ev montajlarında ise aşağıdaki prosedürler izlenmelidir. TRAKMAŞ A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

 

2) Ev Kurulumunda TRAKMAŞ A.Ş. Montaj Hizmeti verilmemektedir.

 

3) Yeterlilik Sahibi Elektrikçi tarafından montaj yaptırılmalıdır.

 

4)  Ev Montajını bitiminde, Kapak sisteminizin garantisinin başlatılması için 05338987777  noluWhatsApp hattına fotoğrafın gönderilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde sisteminiz garanti kapsamı dışında kalacaktır. 

 

2.Ürünlerin ofis/işyerinde kullanılması halinde;

 1. Tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi, tottolet® teknik servis tarafından kurulum/montaj gerektirmektedir. Bu kapsamda ürün kurulum/montaj işlemi mutlaka tottolet® teknik servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi garanti kapsamı dışında sayılmaktadır.
 2. Garantinin başlaması için kurulum/montaj talebinin 0212 284 04 04 numaralı tottolet® teknik servis destek hattına iletilmesi gerekmektedir.
 3. b) OFİS - İŞYERİ için:

1) Satın aldığınız tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi, tottolet® teknik servis tarafından kurulum/montaj gerektirmektedir.

 

2) tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum/montaj işlemi mutlaka tottolet® teknik servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi garanti kapsamı dışında kalır.

 

3) Garantinin başlaması için kurulum/montaj talebinin  0212 284 04 04 numaralı tottolet® teknik servis destek hattına iletilmesi gerekmektedir.

 

4) tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi herhangi bir imalat hatasına karşı 2 yıl garanti altındadır.

 

5) Garanti, Vandalizm, yanlış kurulum, voltaj değişim hasarları, yanlış temizlik (özellikle su veya sıvı solüsyonlarla motor / elektronik parçaların temizlenmesi) gibi son kullanıcı yanlış kullanımla ilgili sorunları kapsamaz.

 

6) Garanti kapsamında olan klozetinizin sorunsuz çalışması için orijinal tottolet® rulosunu kullanmanız gerekmektedir.

 

7) tottolet® hijyenik klozet kapak sistemlerinde sadece orijinal tottolet® hijyenik rulo kullanıldığı sürece teknik servis, montaj, arıza ve yedek parça gibi hizmetler bedelsiz olarak verilecektir. Aksi takdirde teknik servis ücreti talep edilerek, orijinal tottolet® hijyenik rulo satın alınması istenecektir.

 

8) Bedelsiz tottolet® teknik servisi (montaj, arıza) güncel tottolet® bölge müdürlükleri teknik servis alanı bazında sınırlıdır. Güncel tottolet® bölge müdürlükleri teknik servis alanı için 0212 284 04 04 numaralı tottolet® teknik servis destek hattından bilgi alınmalıdır.

 

 1. Genel Koşullar
 2. Garanti süresi yukarıda belirlenen koşulların sağlanmasıyla malın teslim tarihinden itibaren başlamakta olup, ürünler 2 yıl garanti kapsamındadır.
 3. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir. 
 4. Vandalizm, yanlış kurulum, voltaj değişim hasarları, yanlış temizlik (özellikle su veya sıvı solüsyonlarla motor / elektronik parçaların temizlenmesi) gibi kullanımlardan kaynaklanan,hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis, yetkili servisin mevcut olmaması halinde; malın satıcısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.
 5. tottolet® hijyenik klozet kapak sistemlerinde ücretsiz teknik servis hizmeti yalnızca orijinal hijyenik rulo kullanıldığı sürece verilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 6. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan ve hatalı kullanım nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. 
 7. tottolet® hijyenik klozet kapak sistemine ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
 8. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 15iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servise teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
 9. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilikgerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri ve/veya ücretsiz teknik servis hizmeti yalnızca orijinal hijyenik rulo kullanılması halinde verilecektir.
 10. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar oluşması durumunda teknik servis ücret karşılığında hizmet verecektir.
 11. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir: 
 12. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 13. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 14. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 15. d)  İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
 16. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 17. a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
 18. b) Tamiri için 29029 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
 19. c) Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis, satıcı, üretici tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir. 
 20. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 
 21. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 22. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
 23. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. 
 24. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.
 25. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 26. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 27. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 28. d)  İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
 29. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 30. a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
 31. b) Tamiri için 29029 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
 32. c) Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis, satıcı, üretici tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir. 
 33. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 
 34. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
 35. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
 36. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. 
 37. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

14.CAYMA HAKKINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Alıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde Satıcı’ya Ürün’ün teslim alınmasından itibaren on dört gün içinde Satıcı’nın ön bilgilendirme formu ile işbu Sözleşme ekinde yer alan Cayma Hakkı Formu’nu doldurarak, Satıcı’nın belirtmiş olduğu elektronik posta adresi veya fax numarası aracılığı ile cayma hakkını kullanıldığının bildirilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde:

 

 1. a) Ürün’ün, iade formu eksiksiz şekilde doldurularak geldiği kargo paketine konulması ve Alıcı’ya iade edilmesi zorunludur.
 2. b) 14 (on dört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Hediye edilen, kampanya indirimli veya promosyonlu ürünler tek başına iade edilemez, ancak bağlı olduğu ana ürün ile birlikte iade edilebilir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin ulaşımını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli Alıcı’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir. Faturanın kurum adına kesilmiş olması halinde, Alıcı tarafından iade faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Alıcı, Websitesi üzerinden, işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirtilen özelliklere sahip kişiselleştirilmiş Ürün ya da yiyecek içecek gibi kolay bozulabilecek niteliği haiz, Paketi / kutusu açılmış, denenmiş, kullanılmış ve formu bozulmuş ürünler, Fırça ve roll on şişelerle üretilmiş karışım ürünler (hijyen koşulları gereği) sipariş etmişse, işbu Sözleşme’nin 12. maddesi gereğince cayma hakkını kullanamayacaktır.

Satıcının onayı dahilinde, karşı ödemeli gönderiler yalnızca Aras Kargo aracılığıyla kabul edilmektedir. İadenizi kargo firmasına teslim ederken TRAKMAŞ Traktör ve Makine Turizm İşletmeleri Tic.A.Ş.olarak cari ünvanımızı belirtmeniz gerekmektedir.

 

15.İHTİLAFLARIN HALLİ

Alıcı, Satıcı ile ihtilaflarının olması halinde, bu ihtilafı Satıcı’nın halledemediği durumunda, Ürün bedeli 6.920- TL’ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; Ürün bedeli 6.920 TL ile 10.390 TL arasında olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne; Ürün Bedeli 10.390 TL ve üzeri olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine başvuru yaparak taleplerini ileri sürebileceklerdir.

 

16.MÜCBİR SEBEP

Alıcı veya Satıcı’nın her ikisinin veya birinin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş salgın hastalık, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, internet kesintisi vb. gibi mücbir sebepler ile Hükümet tarafından alınmış kararlar, yasal düzenlemeler gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde Alıcı veya Satıcı sorumlu olmayacaktır. Alıcı ve Satıcı’nın sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Bu takdirde sözleşmenin uygulanmaması veya gecikmesi nedeniyle Alıcı veya Satıcı’nın uğradıkları zararı da birbirlerinden talep etme hakkı olmayacaktır.

 

17.SON HÜKÜMLER

Satıcı ve işbu Sözleşme öncesinde Alıcı tarafından onaylanmış olması halinde, Alıcı’ya ticari amaçlı elektronik ileti gönderebilir. İleti, reklam, pazarlama ya da Satıcı’nın yeni ürünlerine ilişkin bilgilendirme amacı taşıyabilir. Alıcı, bu onayı, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerine ulaşarak hiçbir gerekçe göstermeksizin her zaman geri almak hakkına sahiptir. Bu hususa ilişkin tüm bilgilendirmeler, Websitesi’nde yer alan ve onayınıza sunulan ticari elektronik ileti onayı metninde kapsamında belirtilmiştir. İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Websitesi’nin tasarımı ve işbu Websitesi’nde yayınlanan tüm görseller de dâhil olmak üzere tüm içerik Satıcı’nın telif hakkı koruması altında olup, Satıcı’nın yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, hiçbir formatta dağıtılamaz, yayınlanamaz ve sair şekilde kullanılamaz. Haksız kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Satıcı, Websitesi’nin sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına uygun tüm tedbirleri almıştır. Buna rağmen işbu Websitesi’nin herhangi bir Alıcı tarafından kasten istismar edilmesinden kaynaklanan hiçbir sonuçtan Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcı’nın üyelik esnasında veya kullanım esnasında sağladıkları tüm bilgileri Satıcı gizli tutar. Alıcı’nın iletişim bilgileri web sitesi tarafından, Websitesi hizmetlerinin en azami faydayla sunulabilmesi ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme amaçlı olmak üzere kullanılabilir. Websitesi Google Analytics veya benzer programlar kullanabilir. Bu programların alabildiği veriler Alıcı’nın şahsi bilgilerini belirlemekte kullanılamaz. Bir analitik yazılımın kullanımının doğası gereği işbu web sitesinde tracking yazılımı içeren cookie (çerez) kullanılıyor olabilir. Çerezlere ilişkin bilgilendirme, Çerez Politikası altında Websitesi üzerinde bulunmaktadır. Satıcı, hiçbir surette kredi kartı bilgisi saklamaz. Satıcı, Websitesi’nin kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışmasını, Websitesi’nin verdiği hizmetlerin sübjektif Alıcı beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz. İşbu Şartlar çerçevesinde Websitesi’nde Satıcı tarafından sunulan tüm hizmetler sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırılabilir. İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumu ile web sitesi üzerinden yapılacak satışlara 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkındaki mevzuatına ve Türkiye Cumhuriyeti hukukunun ilgili sair hükümlerine tabidir. Satıcı tarafından sağlanan Websitesi’nin hizmetleri bankacılık veya ödeme sistemi hizmeti değildir. Ödemeler Türk Lirası ile tanımlanabilir. [PaYU ve/veya Iyzico ve/veya DİĞER ÖDEME SİSTEMLERİ] kanalı ile gerçekleştirilecek olan ödemelerin, online (gerçek zamanlı) olarak işleme alınacağı kabul edilmektedir, bu konuda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Satıcı, Websitesi üzerinden ödeme imkânı sağlamak için, ödemenin yapıldığı tarihte güvenli şekilde elektronik ticaret endüstrisinde kullanılan ödeme araçlarının herhangi birini veya hepsini kullanabilir.