Kullanıcı Sözleşmesi & Koşullar


* Kişisel bilgileriniz (ad, rumuz, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlara verilmez ve sadece Trakmaş'dan azami faydayı sağlamanız amacıyla kullanılır. Bilgileriniz ürün veritabanının korunduğu sistemle korunmaktadır. Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Başka birinin sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. İstediğiniz zaman üyelikten ayrılabilirsiniz. Üyelikten ayrılanların bilgileri silinir, Trakmaş tarafından kullanılmaz.

Sitemizi (Tottoletglobal.com) kullanmaya başlamadan önce aşağıda belirtilmiş olan genel kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Sistemi kullanmaya başlamanız ve kişisel bilgilerinizi girmeniz, aşağıda yazılı olan koşulları peşinen kabul ettiğiniz anlamına geleceğinden, bu koşulların size uygun olmaması halinde sistemi kullanmayınız.

 

Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

1) tottoletglobal.com sitesinin faaliyetlerini yürüten Yeşilce  Mah. Çelik Cad..No:64, Kağıthane  34418 İstanbul TR adresinde mukim TRAKMAŞ TRAKTÖR VE MAKİNA TURİZM İŞLETMELERİ TİC. A.Ş. (Sözleşmenin devamında “Trakmaş” olarak anılacaktır.)

 

2) www.tottoletglobal.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Sözleşmenin devamında “Üye” olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu Trakmaş’ın sahip olduğu internet sitesi www.tottolet.com‘dan üyenin kullanım ve faydalanma şartlarının belirlenmesidir.


3. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi


Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen koşulları kabul
etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

4. Kullanım


a. Tottoletglobal.com, üyesi olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Tottolet üyesi, kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek internet sitesini kullanmaya başlayabilir.

b. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgiler, üçüncü kişi ya da kuruluşlar tarafından kullanılamaz. Üyeye sağlanan, kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin gizliliğinden Üye sorumlu olacaktır. Bu bilgilerin Üye dışında herhangi bir kişi tarafından kullanılması ve bu durumun denetimi ile ilgili Trakmaş’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve diğer bilgileri kullanamayacağı gibi, diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekildeki kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir.

c. Trakmaş, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

a. Trakmaş, sözleşmedeki genel kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Siteyi kullanırken belirli aralıklarla bu sayfayı da tekrar ziyaret ederek değişebilecek üyelik ve kullanım koşullarını öğrenmek Üye’nin sorumluluğundadır.


b. Üye
www.tottoletglobal.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

 

c. Üyenin, Trakmaş kampanyalarının, Trakmaş’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Trakmaş’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen koşulları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Trakmaş’ın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılması Trakmaş tarafından tespit edilmesi durumunda, Trakmaş’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; Kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

d. Üye tarafından işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya
www.tottoletglobal.com sitesinde bildirilen genel kurallara uyulmaması nedeniyle, Trakmaş tarafından geçici veya sürekli olarak Üye'nin tottoletglobal.com'dan yararlanması ve/veya içerik girmesi engellenebilir, ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

 

e. Üye’nin, Trakmaş tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi 3. kişi ya da kuruluşlara vermesi nedeniyle, üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Trakmaş’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Trakmaş’ın Üye’ye yöneltebileceği söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


f. Trakmaş ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması Üye’nin sorumluluğundadır.

 

g. Üye, sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılamaz. Siteden bu yollarla herhangi bir bilgi alınamaz, silinemez ve değiştirilemez.

h. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Tottolet internet sitesinin kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri bozacak girişimlerde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

 

ı. Üye, Tottolet internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, 3. kişileri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, 3. kişilerin fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.


i.Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından Trakmaş.com adresi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.

j. Üye, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Trakmaş’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Trakmaş, Üye'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

 

k. Tottoletglobal.com internet sitesinde üyeler tarafından yazılan yorumlar ile beyan edilen, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleri olup, görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Trakmaş ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Trakmaş’ın Üye’nin yazacağı yorum, beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle 3. kişilerin uğrayabileceği zararlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde 3. Kişiler tarafından beyan edilen fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

6. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Tottoletglobal.com’un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Trakmaş telif haklarına tabi çalışmalar) Trakmaş’a ait olarak kullanılmaktadır. Üye, Tramaş hizmetlerini, Trakmaş bilgilerini ve satıcının telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Trakmaş’ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Trakmaş’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

Trakmaş’ın, hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

7. Sözleşme Değişiklikleri

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya satıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Satıcı üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

8. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Trakmaş, internet sitesine erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Trakmaş sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

9. Devir

 

Trakmaş bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

 10. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Trakmaş tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Trakmaş üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

11. Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

OKUDUM-KABUL ETTİM ve ONAYLADIM

Üye