GARANTİ ŞARTLARI

Garanti şartları tottolet® ürünlerinin ev ve ofis/işyeri kullanımına bağlı olarak farklılık göstermektedir.


1.Ürünlerin evde kullanılması halinde;

tottolet® Elektrikli-Ledsör®’lü Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi,  Ev Dışı Tüketim ürünü olup, evde kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bu kapsamda ev kurulumlarında Trakmaş Traktör ve Makina Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından montaj hizmeti verilmemektedir. Bu ön kabule rağmen ürünün evde kullanılmak istenmesi halinde kurulumun tamamlanmasının ardından 05338987777 numaralı hatta ürün fotoğrafının WhatsApp kanalı ile iletilmesi halinde garanti süresi teslim tarihinden itibaren başlamış sayılacaktır. Aksi taktirde sistem garanti kapsamı dışında kalacaktır.2.Ürünlerin ofis/işyerinde kullanılması halinde;

1. tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi, tottolet® teknik servis tarafından kurulum/montaj gerektirmektedir. Bu kapsamda ürün kurulum/montaj işlemi mutlaka tottolet® teknik servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde tottolet® Otomatik Hijyenik Klozet Kapak Sistemi garanti kapsamı dışında sayılmaktadır.

2. Garantinin başlaması için kurulum/montaj talebinin 0212 284 04 04 numaralı tottolet® teknik servis destek hattına iletilmesi gerekmektedir.Genel Koşullar

1. Garanti süresi yukarıda belirlenen koşulların sağlanmasıyla malın teslim tarihinden itibaren başlamakta olup, ürünler 2 yıl garanti kapsamındadır.

2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir. 

3. Vandalizm, yanlış kurulum, voltaj değişim hasarları, yanlış temizlik (özellikle su veya sıvı solüsyonlarla motor / elektronik parçaların temizlenmesi) gibi kullanımlardan kaynaklanan, hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis, yetkili servisin mevcut olmaması halinde; malın satıcısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.

4. tottolet® hijyenik klozet kapak sistemlerinde ücretsiz teknik servis hizmeti yalnızca orijinal hijyenik rulo kullanıldığı sürece verilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

5. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan ve hatalı kullanım nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

6. tottolet® hijyenik klozet kapak sistemine ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.

7. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 15 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servise teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.

8. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri ve/veya ücretsiz teknik servis hizmeti yalnızca orijinal hijyenik rulo kullanılması halinde verilecektir.

9. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar oluşması durumunda teknik servis ücret karşılığında hizmet verecektir.

10. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir: 

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

d)  İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

11. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,

b) Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis, satıcı, üretici tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir. 

12. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 

13. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

14. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

15. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. 

16. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.